dürüşde

 1. Mala bermek üçin çapylan ýorunjany, bedäni, samany we ş. m. garyp, kepek sepilip taýýarlanýan iýmit.

  • Myrat ot bedäni samana garyp, erkegiň ahyryna dürüşde dökdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Garym-gatym, bulam-bujar, garyşyk, gatyşyk.

  • Şorta, bälçik sözleriň dürüşdesi edilip garyşdyrylan bu sözler özüne göre manysyz däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Dürüşde bolup maslyk bilen ýatagy, Pälinden tapypdyr päli azan ýagy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dürüşdeden
 • dürüşdedir
 • dürüşdesi
 • dürüşdesini
 • dürüşdä
 • dürüşdäni
 • dürüşdäniň