dürüşde

  1. Mala bermek üçin çapylan ýorunjany, bedäni, samany we ş. m. garyp, kepek sepilip taýýarlanýan iýmit.

    • Myrat ot bedäni samana garyp, erkegiň ahyryna dürüşde dökdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Göçme manyda Garym-gatym, bulam-bujar, garyşyk, gatyşyk.

    • Şorta, bälçik sözleriň dürüşdesi edilip garyşdyrylan bu sözler özüne göre manysyz däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Dürüşde bolup maslyk bilen ýatagy, Pälinden tapypdyr päli azan ýagy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)