dümtünmek işlik

Bir hysyrdyly iş bilen güýmenip oturmak, başagaý bolup oturmak.

  • Ol şol işlerine pikir edip dümtünip otyrka, birdenkä biri gelip, jaýa girdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gyzym, Bahar, biz bu halylaryň üstünde gözümizi gerip dümtünýäris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • dümtüner
  • dümtünip
  • dümtünmek
  • dümtünmeli
  • dümtünýärin
  • dümtünýäris