dümtünişmek işlik

Bir zada güýmenişip oturmak, bir zady ýerine ýetirjek, amala aşyrjak bolşup işleşip oturmak.

  • Ertir gidýärsiňiz, gijäniň bir wagtlary gelýärsiňiz, soň bolsa, kitap bilen dümtünişip otyrsyňyz. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dümtünişip