dümewletmek işlik

Sowuk urduryp nähoşlatmak.

  • Endik etmedik ýaş çagany, açyk howada gereginden köp saklap dümewledipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dümewletmek - dümewledýär, dümewleder, dümewledipdir.


Duş gelýän formalary
  • dümewledipdir
  • dümewledäýmeginiň
  • dümewledýär
  • dümewletmek