düme dü‧me

Ýagyş suwuna ekilýän, emeli suwaryş ýoly bilen suwarylman ekilýän (ekin).

  • Bu planda täze düme ýerlerini açmak, täze oba gurmak, suw elektrik stansiýasyny gurmak we başgalaryň hemmesi görkezilipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • düme-de