dükançy at

[düka:nçy]

Dükanda oturyp söwda edýän adam, dükan eýesi.

  • Dükançy bir stakan çaý guýdy we bir bölejik dişlem-dişlem edilen gant bilen birlikde oňa berdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)