dükan at

[düka:n]

  1. Her hili haryt satylýan kiçiräk jaý.

    • Dükanda çaý ýokmy näme?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Senetçilik ussahanasy.

    • Ana, bir dükanda ädikçiler mumly sapaklary eýläk-beýläk çaltlyk bilen çekýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)