dükürdi

Takyrt-takyrt, güpürt-güpürt edip çykýan aýak sesi.

 • Koridoryň çetinde peýda bolan köp sanly edik dükürdisi ony gapyjygy gyssanmaç ýapmaga mejbur etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýakyndan at aýagynyň dükürdisi eşidildi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • dükürdileri
 • dükürdili
 • dükürdimi
 • dükürdini
 • dükürdisi
 • dükürdisidi
 • dükürdisinden
 • dükürdisine
 • dükürdisini
 • dükürdä