dükürdemek işlik

Dükürdili ses çykmak, dükür-dükür etmek.

  • Paýtun köçeden-köçä aýlandy, atlaryň nally toýnaklary dükürdedi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • dükürdedi
  • dükürdäp