dükürdeşmek işlik

Dükürdili ses edişmek, dükür-dükür edişmek.