düşnüksizlik at

Düşüner ýaly dällik, düşünip bolmazlyk, aýdyň, açyk dällik.

  • Onuň düşnüksizligň şol sözleri birinji gezek eşideni üçin hem däldi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşnüksizlik - düşnüksizligi.


Duş gelýän formalary
  • düşnüksizlige
  • düşnüksizligi
  • düşnüksizligine
  • düşnüksizligini
  • düşnüksizliginiň
  • düşnüksizligiň
  • düşnüksizlikden