düşetmek işlik

  1. Düşek saldyrmak, düşek ýazdyrmak.

    • Öýüň kölege tarapyna düşek düşetdiler.

  2. Üstüne, ýüzüne ýaýratdyrmak, ýazdyrmak, örtdürmek.

    • Gapynyň agzyna gum düşetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşetmek - düşedýär, düşeder, düşedipdir.


Duş gelýän formalary
  • düşedip
  • düşedýär
  • düşetdiler
  • düşetmek