düşemek işlik

  1. Düşek ýazyp goýmak, düşek ýazmak.

    • Gülüşip, oýnaşyp dargadylar tiz, Kölge haly düşäp çykdy iki gyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Üstüni (ýoluň, köçäniň).

    • Gaty zat bilen örtmek, örtüp çykmak.