düşemek işlik

 1. Düşek ýazyp goýmak, düşek ýazmak.

  • Gülüşip, oýnaşyp dargadylar tiz, Kölge haly düşäp çykdy iki gyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Üstüni (ýoluň, köçäniň).

  • Gaty zat bilen örtmek, örtüp çykmak.


Duş gelýän formalary
 • düşedi
 • düşedik
 • düşediler
 • düşeme
 • düşemegi
 • düşemek
 • düşemekde
 • düşemeklik
 • düşemeli
 • düşemäge
 • düşeýär
 • düşeýärdi
 • düşeýärdiler
 • düşeýärler
 • düşän
 • düşändigimi
 • düşäp
 • düşäpdir
 • düşäpdir-de
 • düşäpdirler
 • düşäý
 • düşäýdi
 • düşäýen
 • düşäýiň
 • düşäýjek
 • düşäýme
 • düşäýmegi
 • düşäýmegimiz
 • düşäýmeginiň
 • düşäýmeli
 • düşäýmese
 • düşäýmeseň
 • düşäýmeseňiz
 • düşäýmesin
 • düşäýse
 • düşäýsek
 • düşäýsem
 • düşäýsemem
 • düşäýseň
 • düşäýseňiz