düşelge

 1. Ýolagçylaryň düşüp, dynç alyp geçýän ýeri.

 2. Uzakdaky ekin meýdanlarynda işlenilýän wagtynda dynç almak, ýatyp-turmak üçin ýörite edilen ýer, jaý.

 3. Beýiklige çykmak ýa-da düşmek üçin basgançak.

  • Onuň diňe bir münüp-düşelgesi bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • düşelgede
 • düşelgeden
 • düşelgedigi
 • düşelgedäki
 • düşelgeler
 • düşelgelerde
 • düşelgelerden
 • düşelgelerdäki
 • düşelgelere
 • düşelgeleri
 • düşelgelerinde
 • düşelgelerinden
 • düşelgelerine
 • düşelgelerini
 • düşelgeleriniň
 • düşelgeleriň
 • düşelgesi
 • düşelgesinde
 • düşelgesinden
 • düşelgesindäki
 • düşelgesine
 • düşelgesini
 • düşelgesiniň
 • düşelgä
 • düşelgäni
 • düşelgäniň
 • düşelgäň
 • düşelgäňi
 • düşelgäňize
 • düşelgäňizi