düşeklik

Düşek etmek, düşemek üçin gerek bolan zat (keçe, haly we ş. m.).

  • Gulmana bermeli pullaryndan özlerine hem birneme puluň galýanyny bilip düşeklik üçin bir gülli keçe hem aldylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşeklik - düşekligi.