düşekçe at

Üstünde ýatmak üçin matanyň içine pamyk, ýelek ýa-da ýüň salnyp tikilýän kiçiräk düşek.

  • Adyňa mynasyp ýüzleriň gülek, Ýorganyň ýüpekden, düşekçäň ýelek. (N. Pomma, Saýlanan eserler)