düşekçe at

Üstünde ýatmak üçin matanyň içine pamyk, ýelek ýa-da ýüň salnyp tikilýän kiçiräk düşek.

 • Adyňa mynasyp ýüzleriň gülek, Ýorganyň ýüpekden, düşekçäň ýelek. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • düşekçede
 • düşekçedir
 • düşekçeler
 • düşekçelerdir
 • düşekçeleri
 • düşekçeleriniň
 • düşekçeli
 • düşekçelik
 • düşekçesin
 • düşekçesinde
 • düşekçesini
 • düşekçä
 • düşekçäniň
 • düşekçäň
 • düşekçäňe