düşünje at

 1. Predmet hakda logiki taýdan formalaşan umumy pikir, bir zat baradaky ideýa.

 2. Bir zat barasynda özüňde bolan maglumat.

 3. Bir zada düşünmeklik, bir zady bilmeklik ukyby.

  • Onuň düşünjesi artdy, gözýetimi giňedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Ol hemmesine täze göz, täze düşünje bilen garady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Meniň indi pikirim giňäp, düşünjäm artdy, men bagtly ýigit boldum. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • düşünje-de
 • düşünjede
 • düşünjededir
 • düşünjeden
 • düşünjedir
 • düşünjedäki
 • düşünjeler
 • düşünjeler-de
 • düşünjelerde
 • düşünjelerden
 • düşünjelerdigini
 • düşünjelerdir
 • düşünjelerdäki
 • düşünjelere
 • düşünjelerem
 • düşünjeleri
 • düşünjeleri-de
 • düşünjeleridir
 • düşünjelerimiz
 • düşünjelerimizde
 • düşünjelerimizi
 • düşünjelerimiziň
 • düşünjelerinde
 • düşünjelerinden
 • düşünjelerine
 • düşünjelerini
 • düşünjeleriniň
 • düşünjeleriň
 • düşünjeleriňde
 • düşünjeleriňizi
 • düşünjeleýin
 • düşünjeli
 • düşünjelidi
 • düşünjelilige
 • düşünjeliligi
 • düşünjeliligine
 • düşünjeliligini
 • düşünjeliliginiň
 • düşünjeliligiň
 • düşünjeliligiňiz
 • düşünjelilik
 • düşünjesi
 • düşünjesi-de
 • düşünjesidir
 • düşünjesinde
 • düşünjesinden
 • düşünjesine
 • düşünjesini
 • düşünjesini-de
 • düşünjesiniň
 • düşünjesiz
 • düşünjesizlik
 • düşünjesiçe
 • düşünjä
 • düşünjäm
 • düşünjämizde
 • düşünjämize
 • düşünjämizi
 • düşünjämiziň
 • düşünjämiň
 • düşünjäni
 • düşünjäniň
 • düşünjäň
 • düşünjäňde
 • düşünjäňe
 • düşünjäňem
 • düşünjäňi
 • düşünjäňiz
 • düşünjäňizi