düşünişmek işlik

 1. Biri-biriň pikirine düşünmek, biri-biriň bilen doly pikir alyşmak.

 2. Bir zada düşünip ugramak, anygyna ýetip başlamak.

  • Bolýan zatlara men indi birneme düşünişdim.


Duş gelýän formalary
 • düşünişdi
 • düşünişdigi
 • düşünişdiler
 • düşünişdim
 • düşünişdiňiz
 • düşünişeli
 • düşünişen
 • düşünişensoň
 • düşünişerdiler
 • düşünişerin
 • düşünişeris
 • düşünişerler
 • düşünişip
 • düşünişipdiler
 • düşünişipdirler
 • düşünişjek
 • düşünişleri
 • düşünişlerini
 • düşünişme
 • düşünişme-de
 • düşünişmegi
 • düşünişmegimiz
 • düşünişmegine
 • düşünişmegini
 • düşünişmeginiň
 • düşünişmegiň
 • düşünişmegiňe
 • düşünişmek
 • düşünişmekde
 • düşünişmekleri
 • düşünişmeklerine
 • düşünişmeklige
 • düşünişmekligi
 • düşünişmekligiň
 • düşünişmeklik
 • düşünişmekmi
 • düşünişmekçi
 • düşünişmeleriň
 • düşünişmeli
 • düşünişmelidigimi
 • düşünişmezlige
 • düşünişmezligi
 • düşünişmezligiň
 • düşünişmezlik
 • düşünişmezlikden
 • düşünişmezlikdir
 • düşünişmäge
 • düşünişmän
 • düşünişmäni
 • düşünişse
 • düşünişseler
 • düşünişseň
 • düşünişäý
 • düşünişýän
 • düşünişýändir
 • düşünişýänçä
 • düşünişýärdiler
 • düşünişýärler