düşüm 1 at

Gelşik, ýaraşyk (geýim we ş. m. zatlar hakda).

 • Bu matanyň köýnege düşümi ýok.

düşüm 2 at

Grammatik termin Atlaryň sözlem içinde belli bir grammatiki mana eýe bolup, degişli affiksler bilen üýtgäp gelýän formasy.


Duş gelýän formalary
 • düşümde
 • düşümdedigi
 • düşümdediginiň
 • düşümdedir
 • düşümden
 • düşümdir
 • düşümdäki
 • düşüme
 • düşümi
 • düşümindäki
 • düşümiň
 • düşümler
 • düşümlerde
 • düşümlerden
 • düşümlere
 • düşümleri
 • düşümlerinde
 • düşümleriniň
 • düşümleriň
 • düşümli
 • düşümlidir
 • düşümlik
 • düşümlisi