düşüşmek işlik

  1. Yzly-yzyna, ýuwaş-ýuwaşdan aşak inişmek, düşüp başlamak.

    • Adamlar eýwandan aşak düşüşipdiler.

  2. Peselmek, azalmak.

    • Suw düýnki kaddyndan düşüşipdir.

  3. Gepleşik dili Birneme aňşyryp, düşüp, bilip başlamak.