düşüş

Ozaldan düşünişilen, gepleşilen, ozaldan biri-birine ýetik.

  • Okadyp, öwredip, pugta tutupdy; Ümlände, ümüne düşüş edipdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Halnazar bilen düşüş Sadap söze başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nabat örän, düşüşdi. Burawlaryň däbine. («Sowet edebiýaty» žurnaly)