düňk-düňk

Yzly-yzyna düňküldili çykýan ses.

  • Dükandan ýekedabanyň düňk-düňki çykyp başlandan soň, öňki endikleri boýunça adamlar ýene üýşüp başladylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)