düňdermek işlik

Düýbüni ýokaryk edip agdarmak, düýbüni ýokaryk edip öwürmek, agzyny aşak edip goýmak.

 • Ol tamdyrynyň agzyna köne çoýun gazan düňderip goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ogulbike çemçe we çanagyny ýuwup, gazanynyň üstüne düňderdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • düňderdi
 • düňderdigini
 • düňderdim
 • düňderem
 • düňderenini
 • düňdererin
 • düňderip
 • düňderipdir-de
 • düňderlik
 • düňdermegi
 • düňdermek
 • düňdermesin
 • düňdermäge
 • düňderäýmek