düýtmek düýt‧mek işlik

Köp geýdirmek, uzaga gitmek, çydamak (geýim-gejim hakda).

  • Oňa näçe aýakgap alyp berdik, emma hiç zat düýtmeýär.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düýtmek - düýtdüm, düýtdüň, düýtüpdir.


Duş gelýän formalary
  • düýtmeýär