düýt düýt

Dogry ýanmaýan çyradan we ş. m. emele gelýän tüsse. Ýanýan zadyň ýalnyndan, tüssesinden emele gelýän gara örtük, gura.

  • Düýt berlen aýna.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem düýt - düýtüm, düýtüň.


Duş gelýän formalary
  • düýtden
  • düýtlerini
  • düýtsüz
  • düýtsüzligini