düýnemek işlik

Zyýarat etmek, öwlüýäniň «güýjüne» ynanyp, oňa aýlanmak.

 • Keramatyn synap gördüm, Telim öwlüýä düýnäp gördüm. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

ýer düýnemek

Aradan çykmak, ýogalmak, ölmek.

 • Ol pahyr iň soňky barjak ýerine bardy, ýer düýnedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • düýnedim
 • düýnejegem
 • düýnejek
 • düýnem
 • düýnemegiň
 • düýnemäge
 • düýnemäge-de
 • düýneýär
 • düýnämok
 • düýnän
 • düýnäp
 • düýnäpdir
 • düýnäre