düýnemek işlik

Zyýarat etmek, öwlüýäniň «güýjüne» ynanyp, oňa aýlanmak.

  • Keramatyn synap gördüm, Telim öwlüýä düýnäp gördüm. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

ýer düýnemek

Aradan çykmak, ýogalmak, ölmek.

  • Ol pahyr iň soňky barjak ýerine bardy, ýer düýnedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)