düýekeş

Düýä seredýän we düýe bilen ýük daşamaklyk işini özüne kär edinen adam.

  • Olaryň belent sussy, ägirt keşbi ýeke düýekeşleriň, ýeke argyjylaryň däl, olaryň duşlaryndan geçenleriň göwnünde-de oňat täsir galdyrýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)