düýedarçylyk

[düýeda:rçylyk]

Oba hojalygynda maldarçylygyň düýe ösdürip ýetişdirýän pudagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düýedarçylyk - düýedarçylygy.