düýebaşlyk

Dürli-dürli dörtburç mata bölejiklerinden küşt öýleriniň formasynda tikilýän we gelin edinmäge toýa gidilende, düýäniň üstüne atylýan, gyralary seçekli gurama bezeg.

  • Çyrpysy bolmasa-da, gyzyl kürte, ýaşyl kürte we iki sany bukja balak köýnegi hem asmalyk, düýebaşlygy bilen gelipdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düýebaşlyk - düýebaşlygy.