düýbünden

Bütinleý, asla, düýpden.

  • Graždan gullugy üçin ol ýaş ýigit özüni düýbünden ukypsyz diýip duýýardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Spirtli içgi içmesini düýbünden taşlady.