düýşürgemek düý‧şür‧ge‧mek işlik

Uklap ýatan adamyň kellesinde bir zat hakda hyýal, pikir peýda bolmak, düýş görmek.


Duş gelýän formalary
  • düýşürgedi
  • düýşürgän
  • düýşürgäp
  • düýşürgäpdirin