dözümsiz sypat

  1. Hiç bir hili kynçylyga we ş. m. dözüp bilmeýän, çydap bilmeýän, çydamsyz.

    • Dözümsiz çaga.

  2. Göwni ýuka, rehimdar, durumsyz, merhemetli.

    • Ol ýüregi ýuka, dözümsiz bir aýaldy.

  3. Her bir zada dözüp bilýän, birehim, zalym.