dözümsiz dö‧züm‧siz sypat

 1. Hiç bir hili kynçylyga we ş. m. dözüp bilmeýän, çydap bilmeýän, çydamsyz.

  • Dözümsiz çaga.

 2. Göwni ýuka, rehimdar, durumsyz, merhemetli.

  • Ol ýüregi ýuka, dözümsiz bir aýaldy.

 3. Her bir zada dözüp bilýän, birehim, zalym.


Duş gelýän formalary
 • dözümsizdi
 • dözümsizliginden
 • dözümsizlik
 • dözümsizlikden