döz

döz gelmek

Çydamak, dözmek.

  • Bihaýalyk bilen çozan duşmana, Berk gaýtawul beriň, döz gelip jana. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ol oduň gyzgynyna döz gelip bilmedi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

özüňe döz getirip bilmezlik

seret öz

  • Men dili guramyş özüme döz getirip bilmedim-de: -- Ýok, aga, bary bir ýüz ýigrimi kilometr -- diýdim. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)