döwran

[döwra:n]

Lezzetli, keýp-sapaly, şatlykly geçirilýän ömür, durmuş, ýaşaýyş, wagt.

  • Gülşenli döwrana kükregin ger gül ýüzli gahryman ýitdi-de gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

döwran sürmek

Keýpi-sapada ýaşamak, lezzetli durmuş geçirmek.