döwünmek işlik

Özüň üçin döwmek, özüň üçin owratmak, özüň üçin maýdalamak, böleklere bölmek.

  • Gant döwünmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem döwünmek - döwner, döwnüpdir.