döwüm-dişlem dö‧wüm-diş‧lem

[döwüm-di:şlem]

Bir-iki döwüm, bir-iki agyz salym, az-owlak, bir azajyk (çörek we ş. m. iýlip-içilýän zat).

  • Aýaly çaý goýupdyr, çaý içipdirler, döwüm-dişlem nan iýipdirler. (H. Ysmaýylow, Powestler)