döwük-ýenjik dö‧wük-ýen‧jik

Basylyp, ýenjilip döwlen, döwük-söwük zat, ýemşeren.

  • Biziň howlymyzda döwük-ýenjik demirler üýşüp ýatyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)