döwük

 1. Döwlüp sandan çykan, döwlen, synyk.

  • Garly hem döwük äýnegini dakynyp, işe başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Bu çäýnegiň gulpy döwük.

 2. Döwlüp seplenen.

  • Ahmal bolmaň, onuň eliniň döwügi bardyr.

 3. Döwlen zadyň bölegi.

  • Howluda çüýşe döwükleri görünýärdi.

 4. Gabykdan arassalanan (döwek, miwe hakda).

 5. Bozulan, işlemeýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döwük - döwügi.