döwük dö‧wük

 1. Döwlüp sandan çykan, döwlen, synyk.

  • Garly hem döwük äýnegini dakynyp, işe başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Bu çäýnegiň gulpy döwük.

 2. Döwlüp seplenen.

  • Ahmal bolmaň, onuň eliniň döwügi bardyr.

 3. Döwlen zadyň bölegi.

  • Howluda çüýşe döwükleri görünýärdi.

 4. Gabykdan arassalanan (döwek, miwe hakda).

 5. Bozulan, işlemeýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döwük - döwügi.


Duş gelýän formalary
 • döwüge
 • döwügi
 • döwügimiň
 • döwüginden
 • döwügine
 • döwügini
 • döwüginiň
 • döwügiň
 • döwügiňde
 • döwükde
 • döwükden
 • döwükdi
 • döwükdigini
 • döwükler
 • döwüklerde
 • döwüklerdir
 • döwüklere
 • döwükleri
 • döwükleridir
 • döwüklerin
 • döwüklerinde
 • döwüklerinden
 • döwüklerine
 • döwüklerini
 • döwükleriniň
 • döwükleriň
 • döwükli
 • döwükligi
 • döwükliginiň