döwüş

Gepleşik dili Uruş, söweş, çaknyşyk.

  • Ar almaga mertler çykdy döwüşe. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döwüş - döwşüm, döwşüň, döwşi.