döremek işlik

  1. Täze bir zat emele gelmek, peýda bolmak, ýüze çykmak, hasyl bolmak.

    • Türkmen halkynyň ykdysady-syýasy we medeni taýdan ymykly ösmegine mümkinçilikler döreýär. («Edebiýat»)

    • Azeriniň şol sekunt keşbinde hoşallyk, döredi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  2. Dünýä inmek, eneden bolmak, dogulmak, dogmak.

    • Şu obada döräp, şunda ösen gyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)