dönük

[dö:nük]

 1. Öz watanyna, halkyna dönüklik eden, hyýanatçy, haýyn.

  • Mydam duşmanlaryň taryn tozdurdyň, Dönükleriň tutan ýolun bozdurdyň. (Durdy Gylyç, Goşgular)

  • Içigara içalyň kepän donun biçýäris, Hapa-çüýrük dönükleri ýok edýär meň Watanym. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Sözünde, ähtinde tapylmaýan, biwepa.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dönük - dönügi.


Duş gelýän formalary
 • dönüge
 • dönügem
 • dönügi
 • dönügini
 • dönüginiň
 • dönügiň
 • dönükden
 • dönükdigine
 • dönükdigini
 • dönükdir
 • dönükler
 • dönüklerden
 • dönüklere
 • dönükleri
 • dönüklerinden
 • dönüklerini
 • dönükleriniň
 • dönükleriň
 • dönüklige
 • dönükligi
 • dönükligine
 • dönükligini
 • dönükliginiň
 • dönükligiň
 • dönüklik
 • dönüklikde