dömmek işlik

 1. Bedeniň içinden döräp, çişip çykmak, iriňläp ýarylmak, çişip ýarylmak.

 2. Göçme manyda Birden içiňi dökmek, pikir edip ýörän zadyňy aýtmak.

  • Ahyry durup bilmän, ol ýigit dömdi.

  • Ol dömüp, ýüregindäki zatlaryň hemmesini aýtdy.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dömmek - dömdüm, dömdüň, dömüpdir.


Duş gelýän formalary
 • dömdi
 • dömen
 • dömer
 • dömjek
 • dömme
 • dömmegine
 • dömmek
 • dömmeleri
 • dömmese
 • dömmeýär
 • dömmäniň
 • dömüp
 • dömüpdir
 • dömýär