döllemek işlik

  1. Döle durmak, goýun, geçi guzlap başlamak.

    • Bu ýaşuly çopanyň sürüsi Gamakly oýy diýen ýerde dölleýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Hasyla durmak, düwüp hasyl berip başlamak (gawun, garpyz, hyýar we ş. m. gaýtalap düwýän ekinler barada).