döllemek döl‧le‧mek işlik

  1. Döle durmak, goýun, geçi guzlap başlamak.

    • Bu ýaşuly çopanyň sürüsi Gamakly oýy diýen ýerde dölleýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Hasyla durmak, düwüp hasyl berip başlamak (gawun, garpyz, hyýar we ş. m. gaýtalap düwýän ekinler barada).


Duş gelýän formalary
  • dölleýärdi