dökünlemek işlik

Ekiljek ýere, ekine dökün dökmek, dökün döküp, topragyň mesligini artdyrmak.