dökün

  1. Hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin topraga dökülýän madda, ders.

    • Otaýar, suwarýar hem dökýär dökün, Onsoň gurşap alýar lälezar ekin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Organiki dökünler.

  2. Derde ýaramaýan galyndy, hapa zatlar, zir-zibil, zyňyndy.

  3. Göçme manyda Örän köp, bol.

    • Bazarda ir-iýmiş dökün bolupdyr.