däp

 1. Hemmeler tarapyndan kabul edilen düzgün-tertip, dessur, adat.

  • Daýhanlaryň adaty diýjekmi ýa-da däbi diýjekmi, ilki saýlanan miraby suwa çümdürip çykardylar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Endik, türgenlik, gylyk-häsiýet.

  • Ir ýatyp, ir turmagy däp edinipdir.

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem däp - däbim, däbiň.


Duş gelýän formalary
 • däbe
 • däbedir
 • däbi
 • däbi-de
 • däbidir
 • däbim
 • däbimi
 • däbimiz
 • däbimizden
 • däbimize
 • däbinde
 • däbinden
 • däbine
 • däbini
 • däbiniň
 • däbiň
 • däbiňi
 • däpde
 • däpden
 • däpdi
 • däpdir
 • däpler
 • däplerde
 • däplerden
 • däplerdir
 • däplerdäki
 • däplere
 • däpleri
 • däpleridir
 • däplerimiz
 • däplerimize
 • däplerimizi
 • däplerimiziň
 • däplerin
 • däplerinde
 • däplerinden
 • däplerine
 • däplerini
 • däpleriniň
 • däpleriň