däli-porhan

[däli-porha:n]

däli-porhan bolmak

Bir zadyň yşkyna düşüp, bolup bileniňi bolmak, bir zadyň ugrunda mejnun bolmak, bir zadyň yşkyna ýürek bilen berilmek.

  • Hojaguly birnäçe wagtdan bäri Altynyň daşyndan aşyk bolan bolup, däli-porhan bolup ýörýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)