däbşenekletmek däb‧şe‧nek‧let‧mek işlik

Ýatan ýerinde aýaklaryny dumly-duşa uzatdyryp hereket etdirmek, däbşekletmek.

  • Ol haýwan diňe dört aýagyny däbşenekledip uzatdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem däbşenekletmek - däbşenekledýär, däbşenekleder, däbşenekledipdir.


Duş gelýän formalary
  • däbşenekledip