däbşeneklemek işlik

Ýatan ýeriňde aýaklaryňy dumly-duşa uzadyp hereket etmek, däbşeklemek.

  • Indi bu ýaşdan soň şeýdip däbşenekläp ýatmak saňa-ha gelşenok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)