buz

[bu:z]

Doňan suw.

  • Iki sany duşman buzuň üstünden taýan ýaly şarpyldap gaýtdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gar kä ýerlerde buza öwrülipdi. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem buz - buzum, buzuň.

buz etmek

Sowatmak.

buz üstünde tozan aramak

seret tozan

buza dönmek

Buz ýaly bolmak, sowamak.

sözi buz ýaly

seret söz